Ochrona danych

New Systems GmbH bardzo poważnie podchodzi do ochrony danych osobowych. Właśnie dlatego przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących ochrony danych jest dla nas rzeczą oczywistą. Poniżej chcielibyśmy krótko wyjaśnić, co to oznacza dla Ciebie, jeśli korzystasz z naszych spersonalizowanych usług w tym sklepie internetowym i otrzymujemy od Ciebie dane.

Odpowiedzialny za przetwarzanie danych

New Systems Handels GmbH
Mariahilferstraße 27
1070 Wien, Österreich
Telefonu: +43(0) 676 404 7317

Jakie dane osobowe otrzymujemy?

Jeśli korzystasz z jednej z naszych spersonalizowanych lub interaktywnych usług, prosimy o podanie różnych danych osobowych. Dane osobowe obejmują poprawne i pełne imię i nazwisko, adres, adres pocztowy, numery telefonów, nazwę firmy, adres e-mail itp. Informacje te są zawsze podawane dobrowolnie przez użytkownika. Te dane osobowe są przez nas przechowywane na chronionym serwerze.

Czy udostępniamy informacje stronom trzecim?

Sama firma New Systems GmbH wykorzystuje Twoje dane osobowe tylko w sklepie internetowym (wysyłka newslettera, moje konto itp.) lub w celu obsługi zapytań klientów lub samych transakcji zakupu. Doceniamy zaufanie, jakim nas obdarzasz, i dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe. Dane te nie będą ujawniane stronom trzecim i będą traktowane jako ściśle poufne zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych 2000 (chyba że zostaniemy prawnie zobowiązani do ujawnienia tych informacji!). Ocena i wykorzystanie danych odbywa się wyłącznie w celu pielęgnacji relacji z klientem.

Przekazanie w celu realizacji zamówienia

Zebrane przez nas dane osobowe zostaną przekazane w ramach realizacji umowy firmie transportowej, której zlecono dostawę (usługi kurierskie, spedytorzy), o ile jest to niezbędne do dostawy towarów. Ponadto niektóre podstawowe informacje związane z zamówieniem (takie jak status dostawy) są gromadzone i przekazywane do wynajętego przez nas usługodawcy w celu zapewnienia funkcji śledzenia (śledzenia przesyłki). Ponadto przekazujemy Twoje dane osobowe w ramach przetwarzania zamówienia dostawcom przez nas wynajętym. Z tymi dostawcami zawarte zostały umowy dotyczące realizacji zamówień i zachowania poufności.

Przekazanie w celu realizacji płatności

Przekazujemy Twoje dane płatnicze w ramach rozliczenia płatności zleconej instytucji kredytowej lub odpowiedniemu dostawcy usług płatniczych.

Przekazywanie w celu przesyłania materiałów reklamowych

W celu przesyłania materiałów reklamowych przez New Systems GmbH przekazujemy Twoje dane zewnętrznym dostawcom usług. Przekazywanie Twoich danych osobom trzecim w zewnętrznych celach reklamowych nie następuje.

Przekazywanie informacji organom publicznym lub na mocy postanowienia sądu

Na żądanie właściwych organów, na podstawie indywidualnych przypadków, musimy przekazywać informacje o danych osobowych (dane faktyczne) w zakresie niezbędnym do wypełnienia takich obowiązków prawnych w celu ścigania przestępstwa, ochrony przed niebezpieczeństwem lub innych celów.

Jakie masz prawa do ochrony danych?

Prawo do odwołania zgody

Masz prawo wycofać w dowolnym momencie swoją zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość.

Prawo do wglądu w dane

Masz prawo uzyskania informacji o danych przechowywanych na temat Twojej osoby lub pseudonimu. Wniosek należy złożyć na piśmie.

Prawo do anulowania, zablokowania lub poprawienia

Masz prawo zażądać usunięcia, zablokowania lub korekty danych osobowych przechowywanych na Twój temat. Jeśli przepisy prawne (np. finansowe zobowiązania do przechowywania) nie zezwalają na usunięcie, Twoje dane zostaną zamiast tego zablokowane, dzięki czemu będą one dostępne tylko do celów obowiązkowych przepisów prawnych. Aby skorzystać z prawa do odwołania, wglądu, usunięcia, zablokowania lub korekty określonych danych, prosimy o kontakt z naszą osobą kontaktową na piśmie:

New Systems GmbH
Sz. P. Manuel Gruber
Nussdorferstraße 64
1090 Wien
E-mail: datenschutz@selena.care

Korzystanie z powyższych praw jest dla Ciebie bezpłatne.

Kontrola wiarygodności kredytowej, potwierdzenie tożsamości i weryfikacja adresu

Klient jest zobowiązany w sklepie internetowym, podczas rejestracji oraz w zamówieniu lub w procesie płatności, do podania kompletnych i poprawnych danych (nazwisko i imię, adres, nazwa firmy, numer VAT itp.), oraz zgłosić New Systems GmbH niezwłocznie zmiany lub zmienić je samodzielnie na koncie klienta. New Systems GmbH ma prawo żądać od klienta potwierdzeń lub odpowiednich zaliczek w celu weryfikacji tożsamości, adresu i wiarygodności kredytowej klienta. W przypadku dających się udowodnić i/lub celowo podanych niepoprawnych informacji lub niepodania zmian (np. wiarygodności kredytowej itp.), klient ponosi odpowiedzialność wobec New Systems GmbH za wynikłe z tego tytułu szkody. New Systems GmbH jest również wielokrotnie uprawniony do weryfikacji danych klienta i jego zdolności kredytowej lub wypłacalności poprzez uzyskanie informacji od upoważnionych organizacji (związku ochrony kredytowej, banków, agencji informacji kredytowej itp.). Klient wyraźnie zgadza się, że jego dane mogą być przekazywane autoryzowanym organizacjom i/lub instytucjom kredytowym w celu sprawdzenia wiarygodności kredytowej. Klienci mogą wycofać tę zgodę bez zachowania formy w dowolnym momencie.

Formularze kontaktowe i serwisowe

Twoje dane, w tym dane osobowe z naszych formularzy kontaktowych i serwisowych (anulowanie, reklamacje, ogólny formularz kontaktowy) zostaną przesłane do nas w celu przetworzenia Twojego żądania za pośrednictwem naszego własnego serwera pocztowego, przetworzone i u nas przechowywane. Dane te nie będą gromadzone ani udostępniane bez Twojej zgody. Bez tych danych nie możemy przetworzyć twoich zapytań.

Treści bez gwarancji kompletności i poprawności, Wiedeń sierpień 2019 r.

Polityka cookie

Akceptacja plików cookie nie jest warunkiem odwiedzenia naszego sklepu internetowego.

Ograniczenia funkcji bez plików cookie

Zwracamy jednak uwagę, że jeśli nie zezwolisz nam na ustawienie plików cookie, nie będziesz mógł korzystać z niektórych funkcji, a strony internetowe mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami.

Zalety plików cookie

Przechowywanie plików cookie pomaga nam dalej rozwijać nasz sklep internetowy i dostosowywać nasze oferty do twoich potrzeb oraz ułatwia korzystanie z nich, na przykład poprzez zapisywanie niektórych wpisów od ciebie w taki sposób, że nie musisz stale ich od nowa wprowadzać.

Czym są pliki cookies?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane przez stronę internetową na urządzeniu odwiedzającego i które przechowują określone ustawienia i dane do wymiany z systemem zewnętrznym za pośrednictwem przeglądarki. Zasadniczo rozróżnia się dwa różne typy plików cookie, tak zwane sesyjne pliki cookie, które są usuwane, gdy tylko zamkniesz przeglądarkę, i tymczasowe/stałe pliki cookie, które są przechowywane przez dłuższy czas lub na czas nieokreślony na nośnikach danych.

Z jakich plików cookie korzysta Selena.care?
Większość używanych przez nas plików cookie jest automatycznie usuwana z twojego dysku twardego po zakończeniu sesji przeglądarki (koniec sesji) (stąd sesyjne cookie). Sesyjne pliki cookie są wymagane, na przykład, aby oferować funkcję koszyka na wielu stronach. Ponadto używamy plików cookie, które pozostają na Twoim dysku twardym. Podczas kolejnej wizyty automatycznie rozpoznawane jest, że byłeś już z nami i jakie dane i ustawienia preferujesz. Te tymczasowe lub stałe pliki cookie są przechowywane na dysku twardym i usuwają się po upływie określonego czasu. W szczególności te pliki cookie są używane, aby sklep internetowy był bardziej przyjazny dla użytkownika, skuteczny i bezpieczny, a także aby korzystanie z naszej strony było jak najbardziej komfortowe. Gdy plik cookie zostanie aktywowany, zostanie mu przypisany numer identyfikacyjny. W oparciu o technologię plików cookie otrzymujemy informacje na przykład tylko o tym, które strony naszego sklepu internetowego były odwiedzane i które produkty były przeglądane.

Jakie dane są przechowywane w plikach cookie?
Zasadniczo Selena.care wykorzystuje następujące pliki cookie:

niezbędne pliki cookie w celu zapewnienia podstawowej funkcjonalności strony internetowej
funkcjonalne pliki cookie w celu zapewnienia wydajności strony internetowej
ukierunkowane pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania
Logowanie do konta klienta

W tym celu na selena.care wykorzystywane są pliki cookie związane z logowaniem do konta klienta. Dzięki temu jest rozpoznawane, że użytkownik wprowadził już nazwę użytkownika i hasło.

Niezbędne pliki cookie

selena.care

borlabs-cookie

Zapisuje ustawienia odwiedzających wybranych w polu Borlabs Cookie cookie.

1 rok

https://selena.care/
datenschutz­erklaerung/

selena.care

lastCheck­SubscriptionDate

Przechowywanie daty ostatniej wizyty.

10 dni

https://selena.care/
datenschutz­erklaerung/

selena.care

wordpress_­logged_­in_[hash]

Wstępnie ustawiony plik cookie, który działa przez system (WordPress), w którym obsługiwana jest nasza strona internetowa. Plik cookie pokazuje, kiedy użytkownik jest zalogowany.

W trakcie sesji

https://selena.care/
datenschutz­erklaerung/

selena.care

wordpress_sec_

Plik cookie utrzymuje zalogowanie użytkownika podczas sesji.

W trakcie sesji

https://selena.care/
datenschutz­erklaerung/

selena.care

wordpress_­test_cookie

Plik cookie określa, czy pliki cookie zostały dezaktywowane za pośrednictwem przeglądarki.

W trakcie sesji

https://selena.care/
datenschutz­erklaerung/

selena.care

wp-settings-1

Plik cookie wspiera zoptymalizowane wyświetlanie i korzystanie ze strony WordPress przez administratora.

10 dni

https://selena.care/
datenschutz­erklaerung/

selena.care

wp-settings-­time-1

Plik cookie wspiera zoptymalizowane wyświetlanie i korzystanie ze strony WordPress przez administratora.

1 rok

https://selena.care/
datenschutz­erklaerung/