TEKSTY I MATERIAL ILUSTRACYJNY (FAQ)

Skąd mogę uzyskać teksty o Selenacare i Souverän?

Czy to w ramach artykułu, współpracy, czy też jako dystrybutor, ważne jest, aby do wiadomości publicznej trafiały prawidłowe informacje. Udostępniane przez nas teksty są sprawdzane pod względem prawnym oraz sposobu, w jaki chcemy dotrzeć do naszych klientów, osób obserwujących i osób zainteresowanych. Dlatego też ważne jest wykorzystywanie w komunikacji jedynie tekstów, które zostały oficjalnie zatwierdzone przez nasz dział marketingu.

Marketing międzynarodowy

melanie.funk@new-systems.at

Skąd mogę otrzymać materiały ilustracyjne Selenacare & Souverän?

Podobnie jak w przypadku tekstów, wykorzystuje się także materiały ilustracyjne. Jesteśmy stałym producentem marek Selenacare & Souverän, a osoby przedstawione w naszym materiale ilustracyjnym nie są modelami, lecz przyjaciółmi i znajomymi. Osoby te zostały przedstawione w ich naturalnej formie i ich zdjęcia nie były retuszowane. W przypadku zainteresowania materiałem ilustracyjnym naszych marek, można o niego zapytać w naszym dziale marketingu. W zależności od celu przeznaczenia udostępnia się odpowiedni materiał ilustracyjny. 

Marketing międzynarodowy

melanie.funk@new-systems.at

Czy mogę używać tekstów i zdjęć ze strony internetowej?

Kopiowanie, edytowanie lub rozpowszechnianie materiału ilustracyjnego przedstawionego na stronie internetowej oraz tekstów jest dozwolone jedynie po uzyskaniu wyraźnej zgody naszego działu marketingu. W późniejszym czasie, zgoda jest wydawana wyłącznie na piśmie.