DANE I BEZPIECZENSTWO (FAQ)

Do jakich celów są wykorzystywane moje dane?

Wszystkie dane podawane w ramach zamówienia online są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji tego zamówienia. Podanie tych danych osobowych jest dlatego takie ważne, ponieważ są one potrzebne do wystawienia paragonu/faktury i musimy wiedzieć, komu i dokąd ma zostać dostarczone zamówienie. Podobnie jest w przypadku podawania danych w formularzu kontaktowym. Nazwisko podaje się po to, byśmy wiedzieli, jak mamy się do Ciebie zwrócić, odpowiadając na Twoje pytanie. Adres e-mail ma natomiast zasadnicze znaczenie, ponieważ odpowiedź na Twoje pytanie lub prośbę wysyłamy na wskazany adres e-mail. 

W związku z tym Twoje dane są zawsze wykorzystywane wyłącznie w określonym celu, w którym zostały podane. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

Jakie prawa mam w odniesieniu do moich danych?

Wszelkie prawa odnośne Twoich danych i obowiązki z naszej strony znajdują się w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności